Twój formularz

Tutaj znajduje się aktualny stan wypełnienia wszystkich modułów

Uwaga!

Formularz nie jest kompletny. Uzupełnij lub ukończ brakujące moduły.

Inwentaryzacja danych w Twojej firmie

2 moduły, 19 pytań

Zarządzanie danymi - czyli co robię z danymi na co dzień

3 moduły, 24 pytania

Ochrona danych - czyli kto i dlaczego ma dostęp do danych

3 moduły, 32 pytania

Monitoring - czyli co się dzieje z danymi, które już wykorzystałem

3 moduły, 16 pytań

Pamiętaj

Wciąż możesz edytować zakończone moduły, wracać i zmieniać wszystkie odpowiedzi. Możliwość edycji odpowiedzi skończy się z chwilą wygenerowania raportu.

Uwaga!

Formularz nie jest kompletny. Uzupełnij lub ukończ brakujące moduły.