Często zadawane pytania

Czy to jest oficjalny dokument urzędowy?

Raport, który zostanie wygenerowany po udzieleniu przez Ciebie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu nie stanowi dokumentu urzędowego. RODOmetr jest jednak idealnym narzędziem do wstępnej weryfikacji na jakim etapie dostosowania procedur do wymogów RODO jest firma, a co za tym idzie do zaplanowania działań jakie należy podjąć aby wdrożyć RODO. Produkt ten jest początkiem zbudowania w firmie świadomości na temat ochrony prywatności. Przedsiębiorca może dowiedzieć się jakie działania jego organizacja może podjąć, aby dostosować się do wymogów RODO.

Czy mogę udostępniać treści produkty RODOmetr osobom trzecim?

Materiały dostępne na stronie RODOmetr.pl stanowią indywidualne opracowanie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dlatego też zabronione jest kopiowanie oraz rozpowszechnianie jakichkolwiek udostępnionych materiałów. Zapoznaj się z Regulaminem usługi oraz Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej na temat zasad korzystania z naszego portalu.

Ile razy mogę wygenerować raport za jedną opłatą?

Jedna opłata pozwala na jednokrotne wygenerowanie raportu.

Czy mogą zapisać dane?

Tak - dane zapisują się automatycznie na czas jednej sesji przeglądarki. Poza tym po zakupieniu pełnej wersji dane są zapisywane na bieżąco i zawsze możesz także wrócić do swoich odpowiedzi używając linka z przesłanego maila.

Czy mogę udostępniać analizę odpowiedzi innym osobom z mojej organizacji?

Tak, możesz ją zapisać w pliku PDF, możesz go także wydrukować. Jeżeli chcesz, możesz także udostępnić swoim współpracownikom indywidualnego linka i kod dostępu przesłane maile.

Co to są problemy krytyczne?

Jeżeli Twoja organizacja jeszcze nie podjęła żadnych kroków do sprostania przepisom RODO, które są zagrożone karami finansowymi, oznaczyliśmy je w Twoim planie działania jako problemy krytyczne. Nie musisz jeszcze się jednak martwić, ponieważ do 25 maja br. masz jeszcze szansę podjąć stosowne kroki, aby uchronić się przed sankcjami. Poprzez problemy krytyczne chcemy ostrzec Twoją firmę, żeby zajęła się tymi kwestiami w pierwszej kolejności.

Co to są problemy podstawowe?

Jeżeli Twoja organizacja podjęła pierwsze kroki, aby sprostać wymaganiom RODO, ale jednocześnie nie spełnia wszystkich jego postanowień, określiliśmy to mianem problemu podstawowego. W takim przypadku wskażemy o co Twoja organizacja zadbała, o czym zapomniała oraz wskażemy co Twoja organizacja może uzupełnić, aby spróbować dostosować procesy przetwarzania danych osobowych do wymogów RODO

Co to są ostrzeżenia?

Ostrzeżenia w planie działania dla Twojej organizacji to sygnał, aby upewnić się oraz sprawdzić czy rzeczywiście firma dobrze zadbała o zgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych.

W jaki sposób gwarantujemy, że dokument jest zgodny z przepisami RODO?

Treści zamieszczone w produkcie RODOmetr oparte zostały na przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Dzięki RODOmetr zapoznasz się z wymogami stawianymi na gruncie RODO. W treści raportu każdorazowo wskazujemy, do jakich konkretnie przepisów odnoszą się poszczególne informacje.

Czy RODOmetr odnosi się do polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych?

RODOmetr ma za zadanie zwrócić uwagę Twoją organizację na największe od 20 lat zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, tj. na wymogi stawiane przez RODO. Z dniem 25 maja 2018 r. zmieni się spojrzenie na ochronę prywatności. Materiały zamieszczone na stronie https://rodometr.pl odnoszą się wyłącznie do postanowień RODO.