Polityka Prywatności

Obowiązuje od 13 kwietnia 2018

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady gromadzenia i wykorzystywania informacji (w tym danych osobowych) przez firmę Laboratorium EE. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.

 2. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla przedsiębiorców za pośrednictwem serwisu internetowego www.rodometr.pl (dalej „Regulamin”) jest dostępny pod następującym adresem: https://www.rodometr.pl/

 3. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej, spółka Laboratorium EE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytową (zwana dalej „Laboratorium EE”) z siedzibą w Warszawie pod adresem: Aleja 3 Maja nr 2 lok. 49, 00-391 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664777, posiadającą NIP: 5252593479 oraz REGON: 147415997, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów, a od dnia 25 maja 2018 r. – w rozumieniu art. 4 pkt. 7) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:

   Laboratorium EE sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie
   Aleja 3 Maja nr 2 lok. 49
   00-391 Warszawa

  2. adres poczty elektronicznej: rodometr@laboratorium.ee dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik)

  3. adres strony internetowej: https://www.laboratorium.ee/

 4. Administratorem następujących danych osobowych Użytkownika – w zakresie ich wykorzystania przy realizacji procesów płatności za Usługi jest spółka Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255 (dalej „Dotpay”):

  Dane kontaktowe:

  1. adres pocztowy:

   Dotpay Sp. z o.o.
   ul. Wielicka 72,
   30-552 Kraków, Polska

  2. adres poczty elektronicznej: (bok@dotpay.pl)[mailto:bok@dotpay.pl]

  3. numer telefonu: 22 +48 12 688 26 00, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik)

  4. adres strony internetowej: https://www.dotpay.pl

II. Zakres i cel zbierania danych

 1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie.

 2. Laboratorium EE, jako administrator danych osobowych Użytkowników, informuje, że dane osobowe Użytkowników - podane w związku z Usługami lub korzystaniem z Serwisu, przetwarzane są:

  1. w celu zamówienia i realizacji zamówienia na Usługę Indywidualny Plan Wdrożenia RODO w Twojej Organizacji, w tym rozpatrywania reklamacji; w przypadku tego celu:

   • podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej „u.o.d.o.”), a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”),
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu zamówienia i realizacji powyższej usługi jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia i jego realizacji,
   • odbiorcami danych są: Usługodawca; dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe, Dotpay;
   • dane osobowe będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Użytkownika związanych z zamówioną usługa,
   • przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych Użytkowników: adres e-mail, nazwa firmy, adres (ulica, numer, kod pocztowy, nazwa miejscowości), numeru NIP oraz REGON, danych karty kredytowej lub innych informacji płatniczych.
  2. w celach marketingowych; w przypadku tego celu:

   • podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby której dane dotyczą - art. 23 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o, a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
   • odbiorcami danych są: Usługodawca, agencje reklamowe, marketingowe świadczące usługi na rzecz administratora danych osobowych, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe,
   • dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
   • przetwarzanie danych obejmuje następujący zakres danych: adres e-mail, nazwa firmy, adres (ulica, numer, kod pocztowy, nazwa miejscowości), numeru NIP oraz REGON, danych karty kredytowej lub innych informacji płatniczych,
   • Użytkownik nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 3. Laboratorium EE, jako administrator danych osobowych Użytkowników zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników odwiedzających Serwis, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Serwis notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie usprawiedliwiony cel/interes realizowany przez administratora - art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o, a od dnia 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Laboratorium EE zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Użytkowników. Adresy IP przetwarzane będą w okresie niezbędnym dla realizacji powyższych celów, nie dłuższym jednak niż 12 miesięcy

 4. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, a od dnia 25 maja 2018 r. także do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, w sytuacjach określonych RODO.

 5. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę, Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy u.o.d.o., a od dnia 25 maja 2018 r. przepisy RODO.

 7. W celu otrzymywania od Laboratorium EE informacji handlowych o produktach i usługach Laboratorium EE, w tym w formie wiadomości e-mail, sms lub telefonicznie, koniczne jest wyrażenie odrębnej zgody - zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r., oraz zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. Zgoda ta może być w każdym czasie cofnięta.

 8. Laboratorium EE zapewnia , że wszelkie Twoje dane zebrane w ramach witryn internetowych oraz aplikacji internetowych Laboratorium EE nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że: udzielisz na to zgody Laboratorium EE lub jeśli jest to prawnie dozwolone, bądź jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych, jak również w ramach dopuszczalnego na gruncie prawa powierzenia przetwarzania danych osobowych. Do przekazania danych może dochodzić, w szczególności:

  • gdy Laboratorium EE zostanie zobowiązane do udostępnienia danych osobowych na żądanie uprawnionych organów państwowych lub organów wymiaru sprawiedliwości - w takim wypadku przepisy prawa mogą przewidywać możliwość udostępnienia danych osobowych bez wiedzy i zgody osoby której dane dotyczą. Laboratorium EE weryfikuje legalność żądania przez organy ochrony porządku publicznego dostępu do danych osobowych.
  • w przypadku realizacji płatności za Usługi – na potrzeby realizacji płatności rozpoczętych przez Ciebie w Serwisie – dane mogą zostać przekazane operatorowi kart kredytowych lub dostawcy usług płatniczych, w tym w szczególności Dotpay. Należy podkreślić, że przekazywane informacje są ograniczone tylko do tych, które są niezbędne do realizacji procesu płatności. Firma Laboratorium EE współpracuje z następującymi procesorami płatniczymi: Dotpay. Zasady wykorzystania danych osobowych przez Dotpay wskazane zostały na stronie www.dotpay.pl.

III. Cookies i marketing

 1. Serwis wykorzystuje tzw. "cookies", czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywane na Twoim dysku twardym. Pliki cookies są wykorzystywane przez Laboratorium EE w celach:

  • Funkcjonalnych  – które poprawiają doświadczenie użytkownika, zapamiętując pewne ustawienia na stronie. Przykładowo, dzięki temu nie musisz od nowa wypełniać formularza za każdym razem, gdy wracasz na stronę, jeśli zrobiłeś to już w przeszłości. Pliki cookies pomagają również zrealizować zamówienie w systemie zamówień. Tego rodzaju pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania Serwisu.
  • Statystycznych – Laboratorium EE gromadzi anonimowe i zagregowane dane o wizytach użytkowników na  stronach Serwisu, poprzez narzędzie Google Analytics oraz HotJar.
  • Marketingowych – są to ciastka zapisywane przez inne zewnętrzne skrypty używane na stronach Serwisu. Używane są one przez nas głównie w celach remarketingowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części Polityki Prywatności.
 2. Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, wykorzystywanej przez użytkownika do przeglądania serwisu internetowego.

 3. Jeżeli oprogramowanie, w szczególności przeglądarka internetowa z którego korzysta użytkownik, jest skonfigurowane, w sposób umożliwiający obsługę plików „cookies”, jest to równoznaczne z udzieleniem przez użytkownika zgody na wykorzystywanie przez Serwis internetowy Laboratorium EE plików „cookies” – zgoda w trybie art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego.

 4. Jeśli uznasz, że nie odpowiada Tobie stosowanie plików „cookies” w naszych serwisach internetowych możesz za pomocą odpowiedniej konfiguracji oprogramowania odmówić zgody na ich stosowanie.  Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies. Dla przykładu: w przeglądarce Internet Explorer należy wybrać opcję "Narzędzia | Opcje internetowe | Prywatność | Zaawansowane | Zablokuj pliki cookie". Możesz również skasować pliki cookies znajdujące się na Twoim komputerze poprzez opcję "Narzędzia | Opcje internetowe | Ogólne | Usuń pliki cookie" w przeglądarce Internet Explorer oraz "Narzędzia | Wyczyść dane prywatne | Ciasteczka" w przeglądarce Firefox.

 5. Możesz także w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie plików „cookies”. Istnieje także możliwość wykasowania w każdej chwili plików „cookies” zapisanych na urządzeniu końcowym przez nasz serwis.

 6. Pamiętaj jednak, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług, w szczególności wymagających logowania.

IV. Remarketing

Serwis internetowy korzysta z remarketingu i trackingu Google AdWords, Google Analytics, HotJar. Facebook Conversion Tracking oraz Facebook Custom Audiences do reklamowania swoich produktów online. Laboratorium EE zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich sposobów docierania do odbiorców dostępnych w Google AdWords, w tym: odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, niestandardowi odbiorcy o podobnych zainteresowaniach, odbiorcy na rynku, podobni odbiorcy, cechy demograficzne, lokalizacja, remarketing (dowiedz się więcej o plikach cookie używanych przez Google).

Laboratorium EE i inni dostawcy, w tym Google, korzystają zarówno z własnych plików cookie, jak i plików cookie firm zewnętrznych do informowania, optymalizacji oraz wyświetlania reklam na podstawie historii odwiedzin użytkowników w witrynie. Google i inni dostawcy wyświetlają nasze reklamy w Internecie. Możesz zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawień reklam. Możesz też całkowicie zablokować Google Analytics poprzez zainstalowanie dodatku do swojej przeglądarki. W przypadku Facbooka, jeżeli nie chcesz aby gromadzone były informacje o Twojej aktywności w witrynach lub aplikacjach poza Facebookiem i wykorzystywane do wyświetlania Ci reklam, możesz wyrazić sprzeciw w Ustawieniach reklam. Laboratorium EE nie zbiera żadnych poufnych informacji o swoich gościach.

V. Zmiany Polityki Prywatności

Laboratorium EE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą.

VI. Jak skontaktować się z firmą Laboratorium EE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z Polityką Prywatności firmy Laboratorium EE, skontaktuj się z nami.